Prisökning

På grund av högre råvarupriser och generell pristillväxt måste vi höja våra priser den 1 december för att förbli lönsamma och hålla vår kvalitet. Tack för att du förstår vår situation.

Vänliga Hälsningar,
Martin & Kristoffer // MediumTall