Vi ger tillbaka

Att ge tillbaka till samhället är viktigt för oss och därför har vi fastställt följande åtgärder:

  • Vi ger kläder till UFF

    UFF är en hjälporganisation som förvandlar kläder, skor och textilier till utbildning, mat och medicin. Allt vi har av överskottslager, svinn, felaktiga varor och liknande skänks till UFF.

  • Akademi över genomsnittet

    Vi gillar de som är över genomsnittet. Självklart över medel i längd, men även de som är över medel bra på något. Därför ger vi stöd till tre årliga projekt som på något sätt ligger över genomsnittet. Har du ett förslag på ett projekt? Skicka mail till kris@mediumtall.no